Honour Roll

AGA Champions

year
name
rank
2018Zhou Wei7D
2017GwangHo Choi7D
2016Yu Zenkun6D
2015Zhou Wei7D
2014Zhou Wei7D
2013Shuping Cai7D
2012Guyu Liu7D
2011Guyu Liu7D
2010Bi Jang7D
2009Zack Zho7D
2008Miao Zhao7D
2007David He7D
2006Raphael Shin7D
2005Dong Ming Liu7D
2004Yiming Guo8D
2003Yiming Guo8D
2002ChengLiang Wang6D
2001David Huang6D
2000Yiming Guo7D
1999Andrew Chi7D
1998Andrew Chi7D
1997Andrew Chi7D
1996Andrew Chi7D
1995Andrew Chi7D
1994Wang Yufei7D
1993Sang Dae Hahn
1992 Syn Liew
1991Sang Dae Hahn
1990Yufei Wang
1989Sang Dae Hahn
1988Yufei Wang
1987Choon-Sik Moon
1986Chi-Moon Park
1985Sang Dae Hahn
1984Sang Dae Hahn
1983Kwang Ho An
1982Sang Dae Hahn
1981Sang Dae Hahn
1980Sang Dae Hahn
1979I. Hou
1978H. Masuda